Pustelnia Bł. Salomei Różańcowe Schody w Grodzisku

Czy w obecnym czasie jest nas stać na taką wiarę

Juromania w Pustelni Błogosławionej Salomei

Zupełnie przez przypadek trafiliśmy do Pustelni Błogosławionej Salomei w Grodzisku, niedaleko miejscowości Skała. Chcąc zwiedzić Zamek w Ojcowie musieliśmy zboczyć z naszej trasy samochodowej. Przez zakaz skrętu w lewo  pojechaliśmy w drugą stronę. I tak dotarliśmy do ciekawego miejsca, jakim okazał się Kościół Najświętszej Maryi Panny w Grodzisku. Kierując się wbrew nawigacji byliśmy całkowicie zdani na zapomniane już sposoby odnajdywania się w terenie. Postanowiliśmy zapytać przechodniów o drogę i trafiliśmy na turystów biorących udział w grze terenowej “W oczekiwaniu na przybycie Księżnej Salomei”, zorganizowanej w ramach Juromanii - Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Po pokonaniu krótkiego odcinka, dostrzegliśmy budynek na niewielkim wzniesieniu i kilku turystów. Zagubieni w prastarym lesie zostaliśmy zauważeni przez przewodniczkę, dzięki której poznaliśmy tajemnice średniowiecznego grodu i jego gospodyni - bł. Salomei.

Historia dawnego Klasztoru Klarysek

Zanim przekroczyliśmy mur z figurami, otaczający Kościół NMP, wysłuchaliśmy historii tego miejsca. Bolesław Wstydliwy postawił obronny gródek na wapiennym zboczu Doliny Prądnika w XIII wieku. Na te tereny przeniosła się jego siostra Salomea wraz z mieszkankami zakonu Św. Klary, do którego wstąpiła po śmierci męża. Z uwagi na trudne warunki związane z licznymi zagrożeniami i brakiem wody Zakon Klarysek, postawiony na wapiennej skale, zmienił lokalizację w 1320 roku. Zespół klasztorny i Pustelnia Bł Salomei popadły w ruinę. Dopiero po procesie beatyfikacji królewskiej siostry w 1672 roku został odbudowany:

  1. Kościół otoczony murem z zabytkową bramą,

  2. Domek modlitwy z trzema celami,

  3. Pustelnia, do której prowadzą schody różańcowe,

  4. Dom Prebendarza.

Mur z Figurami wokół Kościoła NMP

Kościół Najświętszej Marii Panny w Grodzisku wybudowano w miejscu dawnego klasztoru klarysek. Cały kompleks otoczony jest murem ze skał wapiennych i cegieł, na którym postawiono pięć posągów:

  1. Jadwigi Śląskiej z miniaturą kościoła

  2. księcia Henryka Brodatego - męża Jadwigi

  3. króla Kolomana Halckiego - męza bł.Salomei

  4. Św, Kingi, żony Bolesława Wstydliwego

  5. księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława Wstydliwego

Figury wyrzeźbione są z piaskowca i przedstawiają członków rodziny bl. Salomei.


Marmurowy Ołtarz w Kościele NMP

Wieś Grodzisko zamieszkuje około 500 osób, które należą do parafii rzymsko-katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Rzemieślnika. Parafianie mogą uczestniczyć we Mszy Św. w każdą niedzielę o 12:00 w murowanym Kościele w stylu barokowym lub w Kaplicy “Na Wodzie”, opisanej na naszej osobnej stronie, w godz. 08:00, 10:00 i 18:00. Wewnątrz Kościoła znajduje się marmurowy ołtarz czarno-biały, który zajmuje całą ścianę i sięga aż po sklepienie. W ołtarzu wkomponowano marmur zwany bł. Salomei, ponieważ pochodzi z południowego zbocza wzgórza Grodzisko. Niewielkie wnętrze Kościoła NMP zyskało na powierzchni dzięki zastosowaniu sztuczek perspektywistycznych przez ks. Piskorskiego. Kolumnady w ołtarzu składają się z coraz mniejszych elementów, tworząc przez to iluzję głębi, spotęgowanej przez układ posadzki. Jej czarno-biały wzór zagęszcza się w stronę ołtarza głównego.

Mur z Zabytkową Bramą z cegły

Prawdziwe perełki skryły się za Kościołem. Do prezbiterium przylega murowana Grota Ogrodu Getsemani.

Na jego tylnej ścianie, we wnęce ujrzeliśmy figurę klęczącego Jezusa. Na wprost tej groty, kilka metrów dalej znajdowało się przejście przez wapienny mur, prowadzące w stronę Zabytkowej Bramy z cegły. Została tylko bramka, pozwalająca na symboliczne przejście z teraźniejszości do przeszłości. Kilka schodów w dół oddzielało nas od przeżycia tej przygody. A po zejściu mogliśmy spojrzeć na wysoki obelisk dźwigany przez Słonia.


Granitowy obelisk Słonia z Kolumną Rzymską

Pomnik Słonia z Kolumną, ufundowany po wygranej bitwie pod Wiedniem przez Jana III Sobieskiego, jest wzorowany na podobnej figurze z Rzymu. W okolicy bazyliki Santa Maria sopra Minerwa stoi obelisk, będący pierwowzorem autorstwa Lorenzo Berniniego. 

Sylwetkę Słonia z roku 1686 wykonano z jednego bloku wapienia, na którym widnieje łaciński napis “Onus meum leve”, co oznacza Ciężar mój jest lekki. Z trąby w przeszłości tryskała woda i nie wiadomo, czy obelisk pełnił wtedy rolę fontanny, czy był źródłem wody pitnej, której wydobycie z głębin skały wapiennej nie było łatwe.


Domek Modlitwy z trzema celami

Tuż za obeliskiem stoi Domek Modlitwy z trzema celami nawiązujący stylem do Zabytkowej Bramy z cegły. Z lewej strony odtworzono grotę Św. Marii Magdaleny, pośrodku wykonano celę Zaśnięcia NMP a po prawej stronie stworzono grotę Św. Jana Chrzciciela. Pierwotnie Domek Modlitwy zdobiły sztuczne formy naciekowe. Obecnie po dawnych czasach zostały jedynie nieczytelne napisy i freski. W grocie Św. Jana, przypominającej jaskinię, postawiono podobiznę króla Jana III Sobieskiego. Dzięki tym kapliczkom mogliśmy sobie wyobrazić jak wyglądało życie pustelników. Jeden z mieszkańców pustelni w Grodzisku (Aleksander Soboniewski) zasłynął z przekładu fragmentu Pisma Świętego na język polski w XVII w.

Schody Różańcowe z Kamienia wśród Pomników Przyrody

Po kontakcie z dziełami rąk ludzkich przenieśliśmy się na łono natury. W czasie krótkiego spaceru minęliśmy dwa Pomniki Przyrody. Klony jawory rosnące na zboczu, tuż poniżej muru otaczającego Kościół NMP, są chronione. Mogliśmy podziwiać przepiękne krajobrazy roztaczające się nad Doliną Prądnika z ukrytego za drzewami punktu widokowego. 

Dalej w dół, poprowadziły nas kamienne schody, wyłożone z 50-ciu stopni Różańcowych. Pokonując kręte Schody Różańcowe, widzieliśmy jedynie dach dwuspadowy. Bez przewodnika i nie mając żadnej wiedzy o tym miejscu nie dotarlibyśmy do Pustelni Bł. Salomei.

Pustelnia Błogosławionej Salomei w Grodzisku

Zobaczyliśmy sporo ciekawych atrakcji w Grodzisku zanim znaleźliśmy się przy Pustelni Błogosławionej Salomei. To właśnie ten niewielki budynek w kształcie zbliżonym do kwadratu jest dla wielu głównym celem na szlaku turystycznym. Pustelnia Salomei nie jest otwarta dla każdego. Dzięki Juromanii mieliśmy okazję zwiedzić wnętrze samotni. W środku, po prawej stronie, zachowało się łóżko Salomei z kamienia, ołtarzyk bł. Salomei z napisem “Gelidae Mortis Imago” (Czym jest sen - obrazem zimnej śmierci) i resztki dekoracji stiukowej. Naszą uwagę przykuł piękny obraz przedstawiający Błogosławioną Salomeę na niebieskim tle, płyta pamiątkowa i drewniany krzyżyk. Nawet bez zaglądania do wnętrza Pustelni Błogosławionej Salomei można poczuć siłę natury skłaniającą do zadumy. Według legendy Salomea żyła w pustelni przez 6 lat. Zmarła w 1268 roku a jej grób znajduje się w bazylice franciszkanów w Krakowie. Została beatyfikowana 17 maja 1672 roku przez Klemensa X.

czas na przygodę, ruszaj w trasę

dla waszej wygody, wystarczy kliknąć w mapkę, wpisać miejsce aktualnej lokalizacji, wyznaczyć trasę i cieszyć się podróżą

Atrakcje w pobliżu

Klasztor w Czernej
Zamek "Pieskowa Skała"
Zamek w Ojcowie
"Kaplica na wodzie" Ojców

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione"