Ścieżki Edukacyjne, Dydaktyczne Szlaki

Ścieżki edukacyjne są tworzone w celu pokazania atrakcji danego regionu. To szlaki najczęściej piesze, wytyczone przez tereny szczególnie cenne pod względem przyrodniczo-wizualnym, historycznym lub kulturowym. Podstawowym celem tworzenie ścieżek dydaktycznych jest regulacja ruchu turystycznego i ochrona najcenniejszych obszarów i dodatkowo edukacja poprzez obserwację fauny, flory, a także zabytkowych obiektów. Podczas tworzenia szlaków edukacyjnych najważniejszą kwestią jest jak najmniejsza ingerencja w środowisko naturalne i ochrona otaczającej przyrody. Kluczowym aspektem tworzenia ścieżek dydaktycznych jest poprawne oznakowanie szlaku zgodnie z “Instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK”.

Dodatkową skarbnicą wiedzy są Szlaki Historyczne, Szlaki Kulturowe, Szlaki Przyrodnicze oraz Placówki Kulturalne jak Muzea, Galerie czy Skanseny.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione"