Łąki, Błonie, Lasy, Tajgi, Bagna, Mokradła

Naturalnym środowiskiem zależnym od klimatu są kolorowe łąki usłane kwiatami. Nieco inną barwę (zieloną) mają błonie porośnięte trawą. Przystrzyżone trawniki sprzyjają spacerom. Bardziej dziki klimat kryją w sobie lasy. To skupiska różnych gatunków drzew (iglastych i liściastych) oraz krzewów i grzybów. Tajga jest lasem iglastym, występującym na Syberii i Kamczatce. Inny klimat, dużo bardziej wilgotny panuje na bagnach i mokradłach, które porasta roślinność przystosowana do dużego zawilgocenia. Matka Natura stworzyła wiele stref klimatycznych i siedlisk dla różnych gatunków roślin i zwierząt.

Pola, Sady, Winnice

Do sztucznych osobliwości roślinnych, stworzonych przez człowieka ale uzależnionych od klimatu, należą pola rolnicze. Wykorzystuje się je do zasiewu zbóż a także uprawy warzyw i innych odmian roślin. W Azji zachwycają pola ryżowe, w Polsce pięknie kwitną pola rzepakowe. Wspaniałe kwiaty można podziwiać w sadach, które służą do zbioru owoców. Miejscem, gdzie uprawia się winorośle z przeznaczeniem na wino są winnice. Takie atrakcje oferują gospodarstwa agroturystyczne.

Pustynie, Wydmy, Oazy, Tundry, Wulkany, Pustynie Lodowe

Na całym globie jest wiele stref z ubogą roślinnością. Z powodu małej ilości opadów i okresowo występujących wysokich temperatur wykształciły się pełne piachu i wydm - pustynie. Niektóre rośliny przystosowały się do skrajnych warunków klimatycznych, panujących na pustyni. Większe ich skupiska można spotkać w oazach. Istnieją także pustynie lodowe w strefie podbiegunowej. Obszar takiej pustyni pokrywa lądolód i śnieg a zamiast wydm napotyka się na lodowce. Bezdrzewną formacją roślinną ukształtowaną w zimnym klimacie na półkuli północnej jest tundra - łysa góra”. W wyniku erupcji wulkanów wytworzyły się obszary pozbawione roślinności, zwane górą wulkaniczną. Pokrywa je nowa warstwa skalna po zastygnięciu gorącej lawy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione"